Πέμπτη, Οκτωβρίου 30, 2014

Αναζητούνται «ταυτότητες» Ι
                                       
 Δείγματα  πολιτικοαυτοδιοικητικής «γραφής»  δίνουν οι πρώτες συνεδριάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων. Ενός γνωμοδοτικού, κατά βάση, οργάνου του ν. 3852/2010. Δείγματα  πολιτικής «γραφής» για την στάση τους σχετικά με χρονίζοντα και οξυμμένα προβλήματα της πόλης.
·         Δείγματα  αυτοδιοικητικής πολιτικής  σχετικά με επιλογές και συναινέσεις που επιδιώκονται -ιδιαίτερα  σε ευαίσθητους τομείς όπως η κοινωνική πρόνοια- ανεξάρτητα από την δημοτική παράταξη με την οποίαν εκλέχτηκε καθένας.  
·         Ένα τέτοιο άριστο δείγμα  γραφής  είναι και η ομόφωνη επιλογή του δημοτικού συμβούλου κ. Γεωργίου Σγουρού ως εκπροσώπου της δημοτικής κοινότητας Χανίων στο Δ.Σ. του δημοτικού μας γηροκομείου στην συνεδρίαση της  20-10-14. Την πρόταση μετέφερε εκ μέρους και του Δημάρχου Χανίων κ. Τ. Βάμβουκα η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας κ. Ειρήνη Αθανασάκη. Είναι μια τιμητική πρόταση στο πρόσωπο του κ. Σγουρού σε αναγνώριση της ευδόκιμης θητείας του στο Δ.Σ. του γηροκομείου και κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Και, φυσικά,  το δείγμα «γραφής» που λέγαμε για την στάση  της παράταξης της πλειοψηφίας σε θέματα συνεργασιών και συναίνεσης, ανεξαρτήτως παρατάξεων.
                                             Μελέτη  των θεμάτων
·         Δείγματα  αυτοδιοικητικής διάθεσης προσφοράς  εκάστου συμβούλου της κοινότητας  και όλων μαζί, στα κοινά προβλήματα της πόλης μας, είναι βέβαια και η μελετημένη ή όχι γνώση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
·         Παρακολουθώντας εδώ και 30 χρόνια, ζωντανά ή από το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων Χανίων και, πέρυσι, της δημοτικής κοινότητας, θεωρώ ότι-δυστυχώς- μέχρι σήμερα, λίγοι ήσαν ενημερωμένοι για κάθε θέμα χωριστά.
·         Με το ξεκίνημα τούτης της δημοτικής περιόδου, είναι αλήθεια ότι αυτό μοιάζει-τώρα στην αρχή τουλάχιστον- να ανατρέπεται. Οι πολλοί και στα δύο εν λόγω όργανα,  φαίνονται ενημερωμένοι. Και αυτό είναι ένας καλός οιωνός.
                                    Αρμοδιότητες                                           
·         Θα περιοριστούμε όμως στην δημοτική κοινότητα.  Επειδή, τώρα με την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου, είναι αναγκαίο να τεθούν οι βάσεις λειτουργίας της.
·         Η επισήμανση που κάνουμε πάλι είναι ότι οι αρμοδιότητες της, παρ’ ότι, γνωμοδοτικές στην πλειοψηφία τους, δεν σημαίνει ότι δεν παίζουν ρόλο στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Το οποίο θα τις επικαλείται άλλωστε. Επομένως, μπορεί μεν να μην έχουν  αποφασιστικό χαρακτήρα,  όμως ουσιαστικά μπορούν να συμβάλλουν στην λήψη ή όχι απόφασης από το δημοτικό Συμβούλιο.
·         Εκτός του γνωμοδοτικού όμως χαρακτήρα η δημοτική κοινότητα μπορεί να ασκήσει και ουσιαστικές αρμοδιότητες όπως  η κατάθεση προτάσεων για τοπικά θέματα. Με την προϋπόθεση να παρακολουθήσει και να διεκδικήσει και την υλοποίηση των αποφάσεών της.
·         Επίσης, η δημοτική κοινότητα μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 83 ν.3852/10 παρ. 4,  να ασκεί και «τις αρμοδιότητες του προέδρου και των  τοπικών συμβουλίων  που προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84» του ίδιου νόμου. Και αυτές είναι αρκετές. Και έγκειται στην δημοτική κοινότητα να τις αναζητήσει, να τις διεκδικήσει και να τις ασκήσει.
·         Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρα 83 παρ.8 και 9  αλλά και 84 παρ. 6), τόσο ο δήμαρχος όσο και το δημοτικό συμβούλιο με αποφάσεις τους  μπορούν να μεταβιβάσουν αρμοδιότητές τους στους προέδρους και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.
                                         Ενδυνάμωση
·          Η ενεργοποίηση αυτών των άρθρων – που δεν έγινε κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο – θα μπορέσει να λειτουργήσει  αποκεντρωτικά προς το δημοτικό συμβούλιο που κατακλύζεται από πληθώρα  θεμάτων. Θα μπορέσει επίσης να συμβάλλει στην ταχύτερη διαπίστωση και αποκατάσταση μικροπροβλημάτων, καθώς η δημοτική κοινότητα Χανίων θα ασχολείται με μεγάλο μέρος των προβλημάτων της πόλης ενώ ο μητροπολιτικός μας δήμος έχει να επιλύσει και τα προβλήματα όλων των πρώην περιαστικών δήμων. Κατ’ αναλογία, αυτό θα μπορέσουν να το κάνουν και οι άλλες δημοτικές και τοπικές κοινότητες του δήμου μας. Και όλου του νομού, φυσικά.
·         Τα πιο πάνω δεν είναι ούτε ουτοπικά ούτε… καινοφανή. Κοινότοπα είναι. Με την έννοια ότι η διαπίστωση του «διακοσμητικού», σε μεγάλο βαθμό, ρόλου των δημοτικών κοινοτήτων είναι πανθομολογημένη.
·         Για την ενδυνάμωσή τους είναι βέβαιο ότι χρειάζεται ΠΟΛΙΤΙΚΗ βούληση  σε επίπεδο δήμων αλλά -πρωτίστως- και σε νομοθετικό επίπεδο.
·         Θα ασχοληθούμε και στην επόμενη στήλη με θέματα που συζητά η τοπική  κοινότητα. Θέματα που άπτονται γενικότερων αυτοδιοικητικών πολιτικών «ταυτοτήτων».
·         Η σύνθεση της δημοτικής κοινότητας Χανίων φαίνεται να (καθ)ορίζεται από ένα δυναμικό με διάθεση και δυνατότητα προσφοράς. Για να αξιοποιηθεί αυτό όμως χρειάζεται ουσιαστική  βοήθεια και ξεκαθάρισμα για το πώς θέλουμε να πορευτούν οι δημοτικές κοινότητες και τα τοπικά συμβούλια.
·         Ποια θα είναι, δηλαδή, και η δική τους  
 αυτοδιοικητική  «ταυτότητα»


                          
                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου